در حال بارگذاری ...
 • «آهنگ تار کولی»

   

  ناشر: مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

  نویسنده: محمد هادی محمدی

  تصویرگر: هاله توکلی

  سال چاپ: 91

  تعداد صفحات: 32

   

   

  آهنگ تار کولی، داستان آوارگی کولی ها بر روی زمین از هزاره های دور تا کنون است. مردمی که تاریخ هند و ایران آن ها را دوره گردان آوازه خوان نامیده اند. آهنگ تار کولی با زبان نمادین چهار عنصر بنیادین هستی را که آب، آتش،خاک و هوا هستند در پیکر چهار فرزند بابا کولی که شخصیت اصلی داستان است، نهاده است.

  ستیز و درهم آمیزی جاودانی این چهار عنصر که از یک سو گرایش به خود دارند و از سوی دیگر گرایش به آمیختن با دیگری،آن ها را از جای خود دور می کند و بابا کولی نیز همراه با تار و الاغش به دنبال فرزندان خود آواره زمین است از هر کدام چیزی می خواهد تا به گندم و نان برسد، اما هر کدام در راه او بهانه ای می گذارند.گزینش این زبان هم سو با چرخش و گردش بابا کولی و پیشه جاودانی کولی ها که خنیاگری بوده است. تصویرگر این کتاب با ایجاد فضاهای سوررئال، نمادهای چهار گانه را ملموس تر کرده است.

  داستان این کتاب، بازآفرینی افسانه کهن درخت آسوریک است. درخت آسوریک کهن ترین متن ادبی کودکان ایران، یکی از شاهکارهای هنر و ادب ایرانیان باستان است که پیشینه ی آن به ۲۵۰۰ سال می رسد. افسانه ای که در دوران اشکانیان برای آموزش غیرمستقیم کودکان سروده شده است و در دوره ساسانیان به نوشتار در آمده است.


  نظرات کاربران