در حال بارگذاری ...
 • «آدم کوچک و خواب های بزرگ»

   

  ناشر: مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

  نویسنده: محمدهادی محمدی

  تصویرگر: پرستو حقی

  سال چاپ:1392

  تعداد صفحه: 40

   

   

  روایت آدم کوچک و خواب های بزرگ به یکی از کلیدی ترین نگرش های کودکان خردسال درباره زود بزرگ شدن می پردازد. این روایت می کوشد در بستر ادبیاتی سنجیده، نخست موضوع نیاز به بزرگ شدن و بزرگ دیده شدن را در کودکان بشکافد و در فرجام با کنش هایی که بهمن کوچولو شخصیت اصلی داستان انجام می دهد این احساس را به او ببخشد بهمن کوچولو در آرزوی زود بزرگ شدن است.

  برای زود بزرگ شدن هیچ جادویی وجود ندارد جز اینکه رفتار بزرگ ترها را تقلید کند. او برای رسیدن به هدفش هر بار بخشی از پوشاک بزرگ ترها را به تن می کند یا چهره خود را مانند آن ها درمی آورد و برای خرید از خانه بیرون می رود؛ اما این کارها نه تنها او را بزرگ تر نمی کند که از نگاه بقال و نانوا و …  کوچک تر می شود. بهمن این موضوع را می فهمد و هنگامی که در جای خود و درلباس اندازه ی خود قرار می گیرد به آرامش می رسد و حس شادی خود بودن را پنهان نمی کند.

  چرا کودکان نیاز دارند که بزرگ دیده شوند؟ این احساس و نیازی کاذب است که جامعه بزرگسال با رفتارهای نادرست خود به کودکان می بخشد. اگر جامعه کودک محور باشد و نیازهای کودکان را بشناسد هیچ کودکی آرزو نمی کند که زودتر بزرگ شود،بلکه می کوشد از لحظه های زندگی اش بهره ببرد؛ اما هنگامی که کودک سخن می گوید و بزرگ ترها سخن او را نمی شوند یا به خواسته های او اعتنا نمی کنند کودکان در دنیای خود به این باور می رسند که همه چیز از پیکر کوچک آن ها برمی خیزد و آن ها اگر بزرگ قامت شوند همه دشواری ها و بی اعتنایی ها هم تمام می شود. مخاطبان این کتاب کودکان پیش دبستان و سال های نخست دبستان هستند.


  نظرات کاربران