در حال بارگذاری ...
 • منهج الفقه الاسلامی (انگلیسی)

  نویسنده: سید هاشم موسوی

  زبان: انگلیسی

  سال چاپ:1997

  تعداد صفحه: 205

   

   

  فقه به معنی مجموعه قواعد و مقررات اسلامی حاکم بر شؤون مختلف زندگی همانند عبادات، تجارب و کسب و کار است. در این کتاب ابتدا امضای فقه و منابع آن در دین اسلام تعریف شده و پس از آن برخی از اصول فقهی همانند اصل طهارت، اصل فراغ، لاضرر و لاضرار، استصحاب و شرایط آنها بیان شده است. بیان برخی احکام در عبادات و مقدمات آنها مانند وضو، غسل، تیمم مطالب بخش بعدی را تشکیل  می دهد.


  نظرات کاربران