در حال بارگذاری ...
 • شناخت اسلام (آلمانی)

  مؤلفان: شهید دکتر بهشتی، شهید دکتر باهنر، دکتر غفوری

  تعداد صفحات: 296

  سال انتشار: 1376 

   

   

  انسان همواره در جستجوی فلسفه زندگی و هدف آن بوده است . او همواره در پی این بوده که چگونه باید زندگی کند و برای چه زندگی کند. دراین کتاب تلاش شده است در پرتو تعالیم قرآنی پاسخ های دین مبین اسلام به این پرسش­های بنیادین پاسخ گفته شودو اسلام واقعی براساس منابع اصیل و دقیق علمی به مخاطبان معرفی شود.

  دراین کتاب ابتدا مبدا آفرینش ، نشانه های خدا، توحید درقرآن ، اسماء وصفات خدا و جهان بین الهی توضیح داده شده است . در بخش بعدی بعثت پیامبران و نقش وحی در زندگی بشر مورد بررسی قرارگرفته است. عدالت و گستره آن دراسلام ، انسان از دیدگاه قرآن، تاریخ در بینش اسلامی، خودسازی، خانواده، عدالت اجتماعی واقتصاد اسلامی بخش­های بعدی کتاب را تشکیل می دهند. 


  نظرات کاربران