در حال بارگذاری ...
  • مجموعه مقالات ایرانیان خارج از کشور

    جامعه مهاجر ایرانی در سراسر دنیا ویژگی های متمایزی را نسبت به سایر جماعت های مهاجر خلق کرده است

     چگونگی انطباق، فرهنگ پذیری و ویژگی های هویتی آنان در کشورهای مقصد، دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی آنان در نسل های اول و دوم، تاثیرات جهانی شدن و ساختارهای کلان سیاسی و اقتصادی بر مهاجرت ایرانیان و... الگویی منحصر به فرد را از جمعیت مهاجران ایرانی پدید می آورد. اما همزمان این پدیده یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی فرهنگ شناسان و سیاستگذاران است. آنچه این واقعیت اجتماعی را مسئله گون می کند، مطالعات اندک و پراکنده در این حوزه است.


    نظرات کاربران