در حال بارگذاری ...
 • جایگاه فراملی گرایی در سیاست خارجی ج.ا.ایران

  گسترش ظرفیت های ارتباطی و ایجاد سازوکارهای جدید در سطح بین المللی موجب شده تا تعاملات فراملی میان اشخاص حقیقی و حقوقی از ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و... مورد توجه خاص اندیشمندان قرار گیرد.

  در همین راستا بررسی مولفه های فراملی گرایی نظیر فعالیت های بشردوستانه و رفتارهای حمایت گرانه که بالقوه از مقبولیت و پذیرش مشترک بشری برخوردار است، ضمن تبیین یکی از سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران در عرصه روابط خارجی، امکان گشودن فرصت ها و دریچه های نوین بر منظومه شبکه تعاملاتی بویژه حوزه دیپلماسی عمومی و تعاملات با سایر ملت ها و به تبع آن بر روی دولت ها را فراهم خواهد نمود.

  علی الخصوص که این موضوع در نظام فکری و اندیشه های جهان شمول اسلامی از تعریف، شاخص ها و جایگاه ممتازی برخوردار بوده و در هندسه کلان تعاملاتی و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران متبلور گردیده است.

  کتاب حاضر درصدد است تا با بهره گیری از ادبیات آکادمیک بویژه مفاهیم نظریات انتقادی، به پژوهش حول آثار و پیامدهای رفتارهای حمایتگرانه ج.ا.ایران پرداخته و مباحث مهمی همچون دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی حمایت، ایجاد تغییرات نگرشی و توسعه حجم نرم افزاری نظام جمهوری اسلامی، گسترش قدرت مانور در صحنه بین الملل از طریق برقراری پیوندهای شبکه های اجتماعی و توسعه ارتباطات غیردولتی را در اختیار نخبگان و دست اندرکاران مسائل بین المللی قرار دهد.


  نظرات کاربران