در حال بارگذاری ...
  • چاپ کتاب جامعه و فرهنگ کوبا

    کتاب جامعه و فرهنگ کوبا تالیف مریم حق روستا در 408 صفحه به بیان تاریخچه، جغرافیا و شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور کوبا می پردازد. درخلاصه این کتاب آمده است: کوبا جزیره کوچکی در دریای کارائیب است و جزو مجمع الجزایر آنتیل بزرگ محسوب می شود.

     این کشور در 28 اکتبر 1492 در اولین سفر ماجراجوی اسپانیایی، کریستف کلمب، به تاریخ جهان پیوست. کلمب با ورود به این جزیره آن را زیباترین سرزمینی خواند که چشمهای انسانی میتواند ببیند. مهاجمان اسپانیایی با ورود به این بخش از کره خاکی، با بومیهای ساکن این جزیره به نام تائینوها روبهرو شدند که بنا به نظر تاریخنگاران یکی از پیشرفتهترین قبایل جزایر آنتیل به شمار میآمدند... کتاب جامعه و فرهنگ کوبا در 408 صفحه دو رنگ در قطع رقعی و به شمارگان 500 نسخه به سفارش مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی توسط موسسه مؤسسۀ فرهنگی، هنری و انتشارات  بین­المللی الهدی منتشر شده است.


    نظرات کاربران