در حال بارگذاری ...
 • چاپ کتاب «اقدامات فرهنگی بین المللی اتحادیه اروپا»

  چاپ کتاب «اقدامات فرهنگی بین المللی اتحادیه اروپا» سفارش: مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی ـ در قالب گزارش فرهنگی

  چاپ کتاب «اقدامات فرهنگی بینالمللی اتحادیه اروپا»

  قطع: رقعی

  46 صفحه

  شمارگان: 100 نسخه

  سفارش: مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی ـ در قالب گزارش فرهنگی

  خلاصه کتاب: هدف از انجام این پژوهش، مقایسهای است میان شیوه مدیریت دیپلماسی فرهنگی از زاویهای مبتنی بر نهادها در سه کشور انگلستان، فرانسه و اسپانیا. مقصود این تحلیل دو چیز است. اول مشخص کردن جریانهای ملی و جهانیای که در حال حاضر این حوزه را شکل میدهند و دوم ارائه مجموعهای از توصیهها برای غنی ساختن فعالیتهای فرهنگی برون مرزی اسپانیا و بررسی امکان یافتن دستور کاری که این سیاستها را در مقیاس اروپا  بیان کند.

   برای این منظور، توصیفی از ساختار مالی و اجرایی نهادها و بخش هایی که مسئولیت چنین فعالیت هایی را در عرصه بین الملل دارند، ارائه خواهد شد. توصیفی که دو وجه فرهنگی و آموزشی را مد نظر دارد. مطالعه در هر دو حوزه مذکور بر ارتقای ابزارهای مربوط به قدرت نرم در یک کشور متمرکز خواهد شد: آموزش زبان، نظام آکادمیک، بهبود تصویر ملی، تعامل های هنری و غیره. این مطالعه همچنین میزان تاثیر پخش رادیو تلویزیونی و همکاری های مربوط به توسعه آن به عنوان عناصر مهم سیاست فرهنگی خارجی را ارزیابی خواهد کرد.


  نظرات کاربران