در حال بارگذاری ...
 • چاپ کتاب «نقش اندیشه های فلسفی در گفت وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب»

  چاپ کتاب «نقش اندیشه های فلسفی در گفت وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب» سفارش: مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی ـ در قالب گفتگوهای فرهنگی

  چاپ کتاب «نقش اندیشههای فلسفی در گفتوگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب»

  قطع: رقعی

  224 صفحه

  شمارگان: 100 نسخه

  سفارش: مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی ـ در قالب گفتگوهای فرهنگی

  خلاصه کتاب: ایران و جهان عرب به دلیل مشترکات دینی، فرهنگی، تاریخی و تمدنی، اشتراکات ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک، همگونگی در تقابل با مدرنیته و جهان غرب،  تعدد اقوام و ادیان و وجود قرابت های زیاد زبانی؛ از زمینه های مناسبی برای گفتگو در حوزه ی فرهنگ برخوردار هستند. این گفتگوها موجب ترویج فهم و مدارا برای افزایش همکاری ها، ایجاد احترام و تقویت صدای اعتدال و آشتی جهت آرام کردن تنشهای مذهبی و فرهنگی و همچنین شناسایی دغدغههای مشترک فرهنگی و پیدا کردن راهحلها در قالب همکاریهای جمعی و گروهی  خواهد شد؛ مضاف بر اینکه ایجاد همگرایی بین کشورهای اسلامی را به دنبال خواهد داشت.

  بدین منظور همایش «نقش اندیشه های فلسفی در گفت وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب» در تاریخ دوم و سوم اسفندماه96 در بیت الحکمه بغداد برگزار شد.  ما حصل این  همایش در مجموعه ای که پیش رو دارید گردآوری شده است که  امید است مورد استفاده ی علاقمندان و پژوهشگران این حوزه قرار گیرد.


  نظرات کاربران